Αριθμός τηλεφώνου
623931723785807999417260942493000856871592

Διεύθυνση
Αθήνα

Μπορεί να σταλεί σε όλη την Ελλάδα.

Καινούριο

2016

Shimano

RD-5800 SS