Αριθμός τηλεφώνου
640456982246487755388016532974031616588

Διεύθυνση
Νεο Ηράκλειο Αττικής

Τιμόνι Carbon flat.

Μεταχειρισμένο

2013

PRO

XC-R