Αριθμός τηλεφώνου
+5356026499645834223211734012677907138886342969

Διεύθυνση
Γαλατσίου 59, 11141 Αθήνα

Ποδήλατο πόλης, καινούργιο, αμεταχείριστο (έχει βγει μια-δυο βόλτες).

Kαινούργιο, αχρησιμοποίητο

2013

Electra

Cherry

Μedium

Εμπρός VBrakes, Πίσω Κόντρα

Αλουμίνιο

28